За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., издадена за дейността „разпределение на електрическа енергия” на „Енерго-Про Мрежи” АД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 06.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

06.11.2012 г.PDF документ 102.64KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., издадена за дейността „разпределение на електрическа енергия” на „Енерго-Про Мрежи” АД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 06.11.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.