За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Енерго-Про България” ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-117-01/12.12.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 30.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

30.10.2012 г.PDF документ 268.97KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Енерго-Про България” ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-117-01/12.12.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 30.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.