За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-351-01/07.02.2011 г. на „Ен Ти Енерджи” ЕООД за дейността “производство на електрическа енергия” с условие за изграждане на енергийния обект.

30.10.2012 г.PDF документ 110.76KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-351-01/07.02.2011 г. на „Ен Ти Енерджи” ЕООД за дейността “производство на електрическа енергия” с условие за изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 30.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.