За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Фреа Трейдинг” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”.

16.10.2012 г.PDF документ 176.9KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Фреа Трейдинг” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.