За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, подадено от “Дъбово Енерджи” ЕООД.

09.10.2012 г.PDF документ 312.91KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, подадено от “Дъбово Енерджи” ЕООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 09.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.