За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ес И И Пауър Трейдинг” ЕООД за изменение на лицензия № Л-368-15/14.11.2011 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 02.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4

02.10.2012 г.PDF документ 104.44KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Ес И И Пауър Трейдинг” ЕООД за изменение на лицензия № Л-368-15/14.11.2011 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 02.10.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4