За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” на лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Енерджи Съплай” ЕООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

25.09.2012 г.PDF документ 184.73KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” на лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Енерджи Съплай” ЕООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.