За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Гунвор Интернешънъл” Б.В. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

25.09.2012 г.PDF документ 120.55KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „Гунвор Интернешънъл” Б.В. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.