За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-ро тримесечие на 2012 г.

25.09.2012 г.PDF документ 164.83KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-ро тримесечие на 2012 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 25.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.