За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени на „Овергаз Север“ ЕАД за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 11.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

11.09.2012 г.PDF документ 118.73KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени на „Овергаз Север“ ЕАД за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 11.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.