За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД за изменение на лицензия № Л-318-15/18.01.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”.

04.09.2012 г.PDF документ 100.5KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД за изменение на лицензия № Л-318-15/18.01.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.