За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД за изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” на лицензия № Л-264-15/14.04.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

04.09.2012 г.PDF документ 170.28KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД за изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” на лицензия № Л-264-15/14.04.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.09.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.