За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-91/23.01.2012 г. от „КарловоГаз” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Карлово за периода 2012 – 2016 г. Заседанието ще започне от 10:00 ч. на 28.08.2012 г. в сградата на Комисията, бул. „Дондуков“ №8-10, етаж 4, зала 4.

28.08.2012 г.PDF документ 223.16KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-91/23.01.2012 г. от „КарловоГаз” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Карлово за периода 2012 – 2016 г. Заседанието ще започне от 10:00 ч. на 28.08.2012 г. в сградата на Комисията, бул. „Дондуков“ №8-10, етаж 4, зала 4.