За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-15-47-8/21.12.2011 г. от „КарловоГаз” ООД за утвърждаване на цени за разпределение, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово.

28.08.2012 г.PDF документ 212.44KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-15-47-8/21.12.2011 г. от „КарловоГаз” ООД за утвърждаване на цени за разпределение, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово. Заседанието ще започне от 10:00 ч. на 28.08.2012 г. в сградата на Комисията, бул. „Дондуков“ №8-10, етаж 4, зала 4.