За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-02-27/21.06.2012 г. на “Софиягаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за периода 2012 – 2016 г.

28.08.2012 г.PDF документ 213.03KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-02-27/21.06.2012 г. на “Софиягаз” ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за периода 2012 – 2016 г. Заседанието ще започне от 10:00 ч. на 28.08.2012 г. в сградата на Комисията, бул. „Дондуков“ №8-10, етаж 4, зала 4.