За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-50-21/21.06.2012 г. на „Овергаз Север” ЕАД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

28.08.2012 г.PDF документ 218.9KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-50-21/21.06.2012 г. на „Овергаз Север” ЕАД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Заседанието ще започне от 10:00 ч. на 28.08.2012 г. в сградата на Комисията, бул. „Дондуков“ №8-10, етаж 4, зала 4.