За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енергео” ЕООД за изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” на издадена лицензия № Л-382-15/02.04.2012 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”.

31.07.2012 г.PDF документ 188.56KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енергео” ЕООД за изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” на издадена лицензия № Л-382-15/02.04.2012 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 31.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.