За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници на основание чл.32, ал.1, т.2 от ЗЕВИ. Обсъждането ще започне от 11.00 ч. на 25.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

25.07.2012 г.PDF документ 363.89KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници на основание чл.32, ал.1, т.2 от ЗЕВИ. Обсъждането ще започне от 11.00 ч. на 25.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.