За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л – 242 – 15/14.08.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”.

19.07.2012 г.PDF документ 99.6KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л – 242 – 15/14.08.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 19.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.