За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД за издаване на лицензия за „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

16.07.2012 г.PDF документ 239.76KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД за издаване на лицензия за „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 16.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.