За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”.. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 10.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

10.07.2012 г.PDF документ 122.99KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”.. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 10.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.