За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи Маркет” АД за допълнение и изменение на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

03.07.2012 г.PDF документ 141.91KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи Маркет” АД за допълнение и изменение на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.