За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Е.ОН България Енергийни Услуги” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия №Л-199-15/27.02.2006 г., издадена за дейността „координатор на балансираща група”.

03.07.2012 г.PDF документ 176.42KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Е.ОН България Енергийни Услуги” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия №Л-199-15/27.02.2006 г., издадена за дейността „координатор на балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.