За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи МТ” ЕАД за допълнение и изменение на лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

03.07.2012 г.PDF документ 168.65KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Енерджи МТ” ЕАД за допълнение и изменение на лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.07.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.