За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление на „ГДФ Суез Енерджи Трейдинг България” ЕООД за прекратяване на лицензия №Л-338-15/14.09.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”.

26.06.2012 г.PDF документ 96.64KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление на „ГДФ Суез Енерджи Трейдинг България” ЕООД за прекратяване на лицензия №Л-338-15/14.09.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 26.06.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.