За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление на „Строй Инвест Средец” ООД за изменение на лицензия № Л-341-01/04.10.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

26.06.2012 г.PDF документ 148.9KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление на „Строй Инвест Средец” ООД за изменение на лицензия № Л-341-01/04.10.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 26.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.