За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на „Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия”. Обсъждането ще започне от 15.00 ч. на 26.06.2012 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

26.06.2012 г.PDF документ 163.81KB Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия