За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.

26.06.2012 г.PDF документ 195.26KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2012 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 26.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.