За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление от „Национална електрическа компания” ЕАД за допълнение и изменение на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. издадена за дейността„обществена доставка на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

19.06.2012 г.PDF документ 126.05KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка по заявление от „Национална електрическа компания” ЕАД за допълнение и изменение на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. издадена за дейността„обществена доставка на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.