За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Рес Технолъджи” АД за изменение на лицензия № Л-315-01/14.12.2009 г. за дейността “производство на електрическа енергия.

19.06.2012 г.PDF документ 93.85KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Рес Технолъджи” АД за изменение на лицензия № Л-315-01/14.12.2009 г. за дейността “производство на електрическа енергия. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.