За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г. за дейността “производство на електрическа енергия”.

19.06.2012 г.PDF документ 94.19KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010 г. за дейността “производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.