За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ОЕТ - Обединени енергийни търговци” ООД за изменение на лицензия № Л-220-15/22.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” ”, поради промяна на седалище и адрес на управление на лицензианта.

19.06.2012 г.PDF документ 92.02KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ОЕТ - Обединени енергийни търговци” ООД за изменение на лицензия № Л-220-15/22.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” ”, поради промяна на седалище и адрес на управление на лицензианта. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.06.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.