За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на “ЕВН-КАВАРНА” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.05.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

15.05.2012 г.PDF документ 153.42KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на “ЕВН-КАВАРНА” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.05.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.