За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „МЕГА ЕЛ” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-243-15/20.08.2007 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.05.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

15.05.2012 г.PDF документ 89.51KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „МЕГА ЕЛ” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-243-15/20.08.2007 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.05.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.