За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-200-15/27.02.2006 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.05.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

08.05.2012 г.PDF документ 92.7KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Е.ОН Енерджи Трейдинг България” ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-200-15/27.02.2006 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.05.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.