За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Овергаз Инк.” АД за издаване на лицензия за дейността съхранение на природен газ в подземно газово хранилище „Галата”.

24.04.2012 г.PDF документ 249.4KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Овергаз Инк.” АД за издаване на лицензия за дейността съхранение на природен газ в подземно газово хранилище „Галата”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 24.04.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4