За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Сосиете Ендустриел дьо Л-Атлантик” ЕАД на основание чл. 51 от ЗЕ за изменение на лицензия №Л-319-01/18.01.2010 г.. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.03.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

27.03.2012 г.PDF документ 165.67KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Сосиете Ендустриел дьо Л-Атлантик” ЕАД на основание чл. 51 от ЗЕ за изменение на лицензия №Л-319-01/18.01.2010 г.. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.03.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.