За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика” в резултат на изменението на цената на природния газ от 01.04.2012 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 23.03.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

23.03.2012 г.PDF документ 144.42KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика” в резултат на изменението на цената на природния газ от 01.04.2012 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 23.03.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.