За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-ро тримесечие на 2012 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 23.03.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

23.03.2012 г.PDF документ 198.09KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-ро тримесечие на 2012 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 23.03.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.