За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление подадено от „Овергаз Инк.” АД с искане за издаване на лицензия за дейността съхранение на природен газ в подземно газово хранилище „Галата”.

21.02.2012 г.PDF документ 108.48KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление подадено от „Овергаз Инк.” АД с искане за издаване на лицензия за дейността съхранение на природен газ в подземно газово хранилище „Галата”.Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.