За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад за изменение на лицензия № Л-315-01/14.12.2010г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

21.02.2012 г.PDF документ 129.79KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад за изменение на лицензия № Л-315-01/14.12.2010г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.