За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с подадено от „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О. с искане за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” .

21.02.2012 г.PDF документ 284.9KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с подадено от „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О. с искане за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.