За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад за продължаване срока на лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на „Видахим” АД, гр. Видин. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 14.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

14.02.2012 г.PDF документ 231.82KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад за продължаване срока на лицензия № Л-116-03/27.11.2002 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на „Видахим” АД, гр. Видин. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 14.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.