За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г, за дейността „производство на топлинна енергия”, издадена на „Топлофикация Лозница” ЕАД и за прекратяване на лицензия №Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността „пренос на топлинна енергия”, издадена на „Топлофикация Лозница” ЕАД.

14.02.2012 г.PDF документ 150.95KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-121-02/15.01.2003 г, за дейността „производство на топлинна енергия”, издадена на „Топлофикация Лозница” ЕАД и за прекратяване на лицензия №Л-120-05/15.01.2003 г. за дейността „пренос на топлинна енергия”, издадена на „Топлофикация Лозница” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 14.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.