За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение по доклад относно утвърждаване цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа.

14.02.2012 г.PDF документ 106.36KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение по доклад относно утвърждаване цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 14.02.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.