За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-89/14.12.2011 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, подадено от „EВН България Топлофикация” ЕАД. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 26.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

26.01.2012 г.PDF документ 250.35KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-89/14.12.2011 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, подадено от „EВН България Топлофикация” ЕАД. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 26.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.