За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-76/31.10.2011 г., подадено от „СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС” ЛИМИТЕД с искане за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 24.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

24.01.2012 г.PDF документ 168KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно преписка образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-76/31.10.2011 г., подадено от „СИТИГРУП ГЛОБЪЛ МАРКЕТС” ЛИМИТЕД с искане за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 24.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.