За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД за изменение на лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността «производство на електрическа енергия» с условие за изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

17.01.2012 г.PDF документ 126.08KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД за изменение на лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността «производство на електрическа енергия» с условие за изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.