За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” от “Енерджи Транс БГ” ООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

17.01.2012 г.PDF документ 129.17KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” от “Енерджи Транс БГ” ООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.