За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “ Солар Холд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

17.01.2012 г.PDF документ 180.97KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “ Солар Холд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2012 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.